کتاب جراحی صورت و دهان و فک کودکان که به دست دکتر هوشنگ فرشید نوشته شده است. صورت دادن هر طور عمل جراحی در حفره دهان مستلزم بی حس کردن مطابق با آن عمل جراحی دارد. شیوه ی بی حس نمودن و وسایل آن می بایست با توجه انتخاب شده باشند.در اعمال جراحی کوچک سرپائی مثل دراوردن دندان و قطع کردن نوک ریشه دندان و درآوردن کیست شکافتن آبسه می بایست از پیش بی حس شده باشد و مورد نظر را داده تا کودک حس ناراحتی و درد نکند.واسه ی انجام دادن عمل های جراحی درمانگاهی یا سرپائی بهترین و بدون خطرترین بی حس ها و بیحسی موضعی هستند.با صورت دادن بیحسی موضعی حس درد را در موضع مورد دید از میان خواهیم برد به صورتی که کودک کاملا آشکار می باشد و خواهیم توانست با او حرف بزنیم و او را مشغول سازیم تا نترسد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جراحی صورت و دهان و فک کودکان تماس بگیرید

دانلود کتاب جراحی صورت و دهان و فک کودکان