کتاب درمان فشار خون بالا که به دست مرتضی مدنی نژاد نوشته شده است. این نوشته واسه ی آنهایی می باشد که فشار خون بالایی دارند. و همچنان واسه ی آنهایی که در فامیل و دوستان وجود دارند.در این اثر خواهان این هستند که فشار خون خود را پایین بیاورند و واسه ی چه پایین آوردن فشار خون تا این اندازه مهم می باشد و می بایست آنرا تا اندازه ی طبیعی و نرمال پایین آورد و چه کارهایی می بایست انجام داد تا فشارخون شما پایین بیاید. داخل این اثر راجع به دارو ها و قرص هایی که فشار خون را پایین آورده اند صحبت میشود. این کتاب که به دست بنیاد قلب انگلستان به نوشتن و چاپ در آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درمان فشار خون بالا تماس بگیرید

دانلود کتاب درمان فشار خون بالا