کتاب اهدای خون که به دست حامد احمدپور نوشته شده است.اهدا نمودن خون وقتی انجام می شود که یک فرد سالم به صورت داوطلبانه مقدار مشخص شده ای از خون خود را در یک مرکز انتقال خون اهدا نماید . خون هدیه داده شده بعد از انجام شدن آزمایش‌های غربالگری و تأیید سلامت بودنش به‌منظور تهیه فرآورده‌های خونی در خصوص استفاده صورت می‌گیرد و یا از شیوه و روش بانک خون مراکز درمانی به فردهای دیگر تزریق خواهد شد. فرآیند اهدا و تزریق به دریافت‌کنندگان و انتقال خون اسم دارد.چطور اهدا کردن خون در کشورها و کشورهای بسیار بزرگ و اکثر کشورهای در حال توسعه زیادترین اهدا کنندگان خون را افراد داوطلبی به وجود می آورند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اهدای خون تماس بگیرید

دانلود کتاب اهدای خون