کتاب خود درمانی سرطان که توسط فاطمه سادات بخشایش نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هفتاد و پنج عدد است.تحقیق طیف گوناگون انسانها مبتلا به سرطان در دنیا نمایان می کند که سرطان با سبک زندگی مردم در رابطه ی مستقیم است.واسه ی آنهایی که به سراغ رفع موجبات و علت درمان از پایه و تغییر بنیادی در زندگیشان می باشند.دکتر آذر به اینکه بدن آدمی به صورت طبیعی یرگرفته از نیرو درمان و ترمیم و بازسازی کردن است. معتقدان و آنکه آدم می بایست با پیشه نمودن شیوه ی مناسب زندگی بدن را در انجام دادن این اعمال حیاتی و برقرار کردن سلامتی یاری کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خود درمانی سرطان تماس بگیرید

دانلود کتاب خود درمانی سرطاندانلود کتاب خود درمانی سرطان

 

برگرفته از سایت مای بوک