کتاب مروری جامع بر میکروبیولوژی عمومی که توسط حسین رحیمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیصد و چهل و چهار عدد است. اثر فوق مروری بر میکروبیولوژی عمومی پیام نور بر پایه و اساس نوشته ی پزشکی میکروبیولوژی دکتر محبوبه میر حسینی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مروری جامع بر میکروبیولوژی عمومی تماس بگیرید

دانلود کتاب مروری جامع بر میکروبیولوژی عمومی

 

برگرفته از سایت مای بوک