کتاب کاهش وزن سریع و فوری که توسط سید فخرالدین موسوی صالح نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و چهار عدد است.چهل و چهار درصد در اثر بیماری قند و هشتاد و دو درصد بیماری های ایسکمیک قلب و میان هفت درصد و چهل و چهار درصد سرطان های خاص با اضافه وزن و چاقی در ارتباط می باشند. بیش از بیست و سه میلیون کودک برگرفته از اضافه وزن در کشورهای در حال توسعه یافته و چهل و سه میلیون نفر در کشورهای توسعه یافته زندگی می نمایند.زیاد شدن وزن و چاقی پنجمین علت موجب فوت کردن های زیاد جهانی است. حداقل هشت و دو میلیون بزرگسال در هر سال به موجب یک نتیجه ای از اضافه وزن یا چاقی فوت می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاهش وزن سریع و فوری تماس بگیرید

دانلود کتاب کاهش وزن سریع و فوری

 

برگرفته از سایت مای بوک