کتاب فراموش کردن شکست عشقی مخرب که توسط نیکی بشارتی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و دو عدد است.رازهایی واسه ی دوست داشتن خود مدیتیشن را به عادتی روزانه تبدیل نمایید. سفارشات و برنامه قدم به قدم شما را در سپری کردن این مسیر و شیوه سخت همراهی نموده است. به نظر و دید اغراق آمیز نمی باشد که اگر هم بستگی که ارتباط انسانی را زیادترین انواع اعتیاد دانسته باشیم. بسیار بزرگ فیلم ها و سریال هایی که روزانه به این مسئله دنیا شمول پرداخته اند و گواهی بر این ادعا می باشد. بیان کردن داستانی حقیقی از جدا شدن و وحشت فقط رها شدن چطور خود را دوست داشته باشیم .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فراموش کردن شکست عشقی مخرب تماس بگیرید

دانلود کتاب فراموش کردن شکست عشقی مخرب

 

برگرفته از سایت مای بوک