کتاب شناخت بیماری جسمی و روش های ترک آن که توسط سلامت و تغذیه نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد عدد است. داخل این نوشته با چگونه شناخت خودارضایی وچرایی و انگیزه ترک خودارضایی و سایتهای مبتذل و مستهجن و اثرات آن و اعتیاد به خودارضایی و تجربیات آنهایی که خود دورانی گرفتار خودارضایی بودند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و استدعا دارم با اینکه عنوان نامبرده کتاب پزشکی و روانپزشکی است اما اگر اطلاع داشته که مطابق مقررات وزرات محترم ارشاد نیست به سایت کارا کتاب گزارش دهید تا حذف گردد

دانلود کتاب شناخت خود ارضایی و روش های ترک آن

 

برگرفته از سایت مای بوک