کتاب توصیه هایی در مورد ازدواج و خانواده که توسط یعقوب سلامت نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و شصت و نه عدد است. نوشته ی وجود داشته فوق از خطبه های عقد مقام معظم رهبری که توصیه هایی واسه ی زوج ها و خانواده ها دارند که انتخاب و جمع آوری شده است.خیلی از دختران و پسران جوان تمایل دارند که خطبه عقد آنها به دست رهبر انقلاب خوانده شده است. مقام معظم رهبری با شرایط خاصی دختران و پسران را به عقد هم دیگر در آمده اند که یکی از این شرطها مهریه معین است.اصل قضیه مهر و دوستی است که دختر ها و پسرها این را باید دانسته باشند. این مهری که پروردگار در دل شما گذاشته است که این را حفظ نمایید و نگهدارید و به برکت محبت این بوستان خانواده را سرسبز کنید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب توصیه هایی در مورد ازدواج و خانواده تماس بگیرید

دانلود کتاب توصیه هایی در مورد ازدواج و خانواده

 

برگرفته از سایت مای بوک