کتاب علل خون ریزی در ریه که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سی و دو عدد است. هموپتزی با پر نمودن شیوه و مراحل هوایی بیمار امکان دارد که موجب خفگی شده باشند. دورانی که خونریزی فقط به طور رگه های خونی می باشد و یا مقدار خون خالص کم است و تبادلات گازی سالم به جای گذاشته است و تشخیص سبب هموپتزی زیادتری ارزش را دارد در مواقعی که خونریزی با وجود درمان نمودن خصوصیات های یا گذشت وقت متوقف نشده است هموپتزی از شریانهای براکیال به دست آمبولیزه کردن آنژیوگرافیک شریان برونشیال درمان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علل خون ریزی در ریه تماس بگیرید

دانلود کتاب علل خون ریزی در ریه

 

برگرفته از سایت مای بوک