کتاب و این است فواید نمک ید دار که که تعداد صفحات آن هجده عدد است.توسط مهدی سیگاریان وفا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . داخل این نوشته با آنکه کوشش بسیار شده به طور طنز نگاشته شود اما همه ی آن بر پایه و اساس مقالات معتبر پزشکی نگاشته شده است . به این دلیل گفته ها و آمارها و دستورالعملهای این مقاله کاملا جدی و حقیقی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب و این است فواید نمک ید دار تماس بگیرید

دانلود کتاب و این است فواید نمک ید دار

 

برگرفته از سایت مای بوک