کتاب تاثیر ابعاد ارگونومی بر سلامت کارمندان اداری که توسط سید مصطفی قاسمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پنجاه و یک عدد است.روش و شیوه های فوق العاده و کارا برای رهایی پیدا کردن از دردهای عضلانی در اینجا ذکر شده است.این نمونه جمع شده بی نظیر کلیه شیوه های حرفه ای در سمت و سوی و حفظ و پیشگیری و همچنان ورزش های مفید و مسمرالثمری که شما را بدون احتیاج نداشته از هر پزشک رفتنی می نماید به دست پوستر و نرم افزار و تمرین داخل محل کار و منزل و تمامی مطالب و مقالات مکمل ورزشی آموزش خواهد داده شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاثیر ابعاد ارگونومی بر سلامت کارمندان اداری تماس بگیرید

دانلود کتاب تاثیر ابعاد ارگونومی بر سلامت کارمندان اداری

 

برگرفته از سایت مای بوک