کتاب داروهای گیاهی و خواص آنها که توسط دکتر فرهاد همت خواه نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و نود و چهار عدد است.این نوشته به معرفی نمودن همه ی گیاهان دارویی شناخته شده با خاصیت درمانی و شیوه ی مصرف آن پرداخته است.گیاهان دارویی گیاهانی می باشند که یک یا بعضی از اندام‌های آنها با محتوای ماده ی مؤثره‌ می باشد. این ماده که کمتر از یک درصد وزن خشک گیاه را به وجود می آورد . برگرفته از خاصیتهای دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌ می باشد. هم اکنون کاشت و داشت و برداشت این گیاهان به موجب و دلیل استفاده کردن از ماده ی تاثیرگذار آنها انجام گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داروهای گیاهی و خواص آنها تماس بگیرید

دانلود کتاب داروهای گیاهی و خواص آنها

 

برگرفته از سایت مای بوک