مجله طبیبان که توسط محمد عل عفیفی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پانزده عدد است. این اثر شماره یک سلامت و زیبایی پوست می باشد.مطالعه بفرمایید و موارد بسیاری را بیاموزید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید مجله طبیبان تماس بگیرید

دانلود مجله طبیبان

 

برگرفته از سایت مای بوک