کتاب وگن برای زندگی که توسط جک نوریس نوشته و به دست آیدا میرشاهی ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیصد و بیست و سه عدد است.در این نوشته ی بسیار مهم که مسائل روزمره ی تغذیه وگن بر پایه و اساس شاهد علمی جدید تشریح شده است. نگارندگان کتاب متخصص تغذیه وگن می باشد.خیلی از فرد و انسانهای وگان با پرورش صنعتی حیوانات و آزمایش کردن بر روی حیوانات مخالفت نموده اند. شیوه ی تغذیه وگان زیر نمونه ی جمع شده از گیاه‌خواری می باشد. از مهمترین محصولات حیوانی که وگن‌ها از مصرف نمودن آنها خودداری کرده اند.وگنیسم یا وگانیسم یک شیوه ی تغذیه و زندگی است که اهداف آن حذف هر نوع محصول حیوانی چه در تغذیه و چه در مواد مصرفی داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وگن برای زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب وگن برای زندگی

 

برگرفته از سایت مای بوک