کتاب آلرژی در بدن انسان که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و نه عدد است. آلرژی واکنش سیستم ایمنی بدن انسان می باشد و وقتی به وجود می آید که سیستم ایمنی ماده ا ی را که به طور معمول واسه ی بدن بدون مشکل و ضرر می باشد اشتباهاً به عناوین ماده ای زیان آور شناسایی کرده باشد و بر ضد آن داخل عمل شود. بدن آدمی به صورت معمولی در روبروی عاملهای مضری مثل ویروسها و باکتریها از خود دفاع نموده است. ولی وقتی اوقات این دفاع در روبروی مواد بدون ضرری مثل گرد و غبار و کپکها یا گرده ی گیاهان انجام خواهد گرفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آلرژی در بدن انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب آلرژی در بدن انسان

 

برگرفته از سایت مای بوک