کتاب آمیزش کم خطر چگونه ممکن است که توسط امید زمانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و چهار عدد است. واسه ی بخش های گوناگون از جمله مردان و بانوان و جوانان مصرف کرده مواد و همچنان خانواده های آنها به اجرا در آمده است . با گذر کردن وقت جای خالی برنامه های کم شدن آسیب بیشتر از قبل در مرکزهای اقامتی و مابقی مراکز درمانی سوءمصرف مواد حس شده است. بعد از سال ها تجربیات مهم و اجرا کردن برنامه های گوناگون درمانی و کار کردن با گروه های گوناگونی از مصرف کنندگان ماده ها را به این نتایج رسانده است که برنامه های کم شدن آسیب می بایست به عناوین یکی از رکن های اساسی و متاثر داخل برنامه های درمان و بازتوانی سوءمصرف مواد مورد دقت صورت گرفته است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آمیزش کم خطر چگونه ممکن است تماس بگیرید

دانلود کتاب آمیزش کم خطر چگونه ممکن است

 

برگرفته از سایت مای بوک