کتاب ویتامین ها که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و هفت عدد است. ویتامین ها ترکیبات آلی می باشند که به اندازه ی بسیار جزئی واسه ی سوخت و ساز ماده غذایی و اعمال زندگی بدن و رشد و نمو و تندرستی بسیار اضطراری است. تغذیه نادرست و رژیم غذایی نامناسب موجب کم شدن یا فقدان یک یا چند ویتامین خواهد شد و به بیماری‌های گوناگون مثل بری بری و پلاگر ختم می شود. عمل آنها بر روی بافتهای اپی تلیال و همانند استخوان بوده و در نمونه جمع شده هر کدام از آنها از بروز یک عرضه جلوگیری می نمایند.در این اثر ویتامین های مورد نظر و احتیاج بدن توضیح داده شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ویتامین ها تماس بگیرید

دانلود کتاب ویتامین ها

 

برگرفته از سایت مای بوک