کتاب دانستنی های اهدای خون که توسط علی اصغر صفری فرد نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن شصت و هفت عدد است. اهدای خون وقتی صورت می گیرد که یک فرد سالم به صورت داوطلبانه مقدار مشخصی از خون خود را در یک مرکز منتقل کردن خون هدیه می نمایند. خون اهدا شده بعد از انجام آزمایش‌های غربالگری و تأیید سلامتی به موجب تهیه فراورده‌های خونی مورد استفاده انجام می‌گیرد و یا از روش بانک خون مراکز درمانی به فردهای مختلف و دیگر تزریق می‌شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانستنی های اهدای خون تماس بگیرید

دانلود کتاب دانستنی های اهدای خون

 

برگرفته از سایت مای بوک