کتاب واکسن ها که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پنجاه و هفت عدد است.واکسیناسیون اقدامات خیلی اساسی و با نیاز می باشد که به سبب آن با هزینه کم می شود از مبتلا شدن به بیماریهای عفونی جلوگیری خواهد گرفت. کنترل نمودن و در خیلی از کشورها عملا به سبب اندازه ی خود رسیده می باشد و یا بیماری آبله که با واکسیناسیون تمامی آنها و پیگیری دنیایی ریشه کن شده است. واکسنها آنهائی می باشند که مکانیسم پیشگیری برگرفته از مرحله بهبودی در صورت طبیعی بیماری را تقلید نموده است.احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عارضه های ناشی از آن گرفته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب واکسن ها تماس بگیرید

دانلود کتاب واکسن ها

 

برگرفته از سایت مای بوک