کتاب روش های بیوپسی که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و سه عدد است. در این شیوه پزشک با بیحسی موضعی یا بیهوشی عمومی پوست را باز نموده و بافت های دیگر را به بغل میزند تا به عضو و بافت مورد نظر خویش رسد. همچنان تکه کوچکی از آن را برداشته است و مجددا پوست را ترمیم خواهد نمود .بیوپسی به مفهوم نمونه برداری از بافت ها می باشد. بیوپسی شیوه ای تشخیصی می باشد که به صورت آن پزشک اندازه ای از بافت بدن را خارج نموده و واسه ی تحقیق به آزمایشگاه بافت شناسی خواهد فرستاد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روش های بیوپسی تماس بگیرید

دانلود کتاب روش های بیوپسی

 

برگرفته از سایت مای بوک