کتاب بیماری های منتقله از غذا که توسط رضا پوردستگردان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پنجاه و شش عدد است. در این نوشته بیماری های انتقال داده شده از مواد غذایی و شیوه ی کنترل آنها توضیح داده شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیماری های منتقله از غذا تماس بگیرید

 

 دانلود کتاب بیماری های منتقله از غذا

 

برگرفته از سایت مای بوک