کتاب فیزیولوژی مغز انسان که توسط حسین سلطاندوست نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و پنج عدد است. داخل سیستم دقیق و در هم گره خورده و یکپارچه ی بدن آدمی نقش راهنمایی به سیستم عصبی مرکزی و مغز متعلق است.به این دلیل مغز انسان قابل تامل ترین شگفتی ها واسه ی شناخت و تحقیقات علمی و هم اکنون پیچیده ترین و ھنوز ناشناخته ترین آن می باشد. در این تحقیقات به پژوهش اجمالی آناتومی و فیزیولوژی مغز آدمی پرداخته شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیولوژی مغز انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب فیزیولوژی مغز انسان

 

برگرفته از سایت مای بوک