کتاب سنگ درمانی که توسط سید محمد میرکمالی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پنجاه عدد است.این شرحیات چیز کهنی نمی باشد بلکه هزاران سال قدمت داشته است. واسه ی آشنا شدن زیادتر با سنگ درمانی و جزئیات آن نوشته سنگ درمانی را دریافت و مطالعه کنید. سنگ درمانی که از قدیم در زمره درمانهای طبیعی می باشد و در حال حاضر به دلیل اسم جم تراپی به موجب یکی از رشته های طبی مکمل معرفی شده است و تقسیم بندی شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سنگ درمانی تماس بگیرید

دانلود کتاب سنگ درمانی

 

برگرفته از سایت مای بوک