کتاب راه های تقویت حافظه که توسط بهنام فخرآور نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هشتاد و هشت عدد است. اگر حافطه تان بسیار ضعیف می باشد و اگر قرار ملاقات را فراموش نموده اید و اگر هرچه درس مطالعه می کنید در حافطه تان نمی ماند.دیگر ناراحت نباشید ما کوشش کردیم در این اثر ضعف حافطه شما را از بین خواهیم برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راه های تقویت حافظه تماس بگیرید

 دانلود کتاب راه های تقویت حافظه

 

برگرفته از سایت مای بوک