مقاله گیاهخواری که توسط دکتر زرین آذر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . مقاله پزشکی خیلی مفید واسه ی تمام انسانهای اجتماع که حفظ سلامت جسمانی و متعاقب آن سلامت روحی و روانی خود را مهم دانسته اند. توصیه های پزشکان به مردم گیاهخواری را شروع کنید و از گوشتخواری خودداری کنید.خانم دکتر زرین آذر آغاز گیاهخواری را با زبان بسیار ساده ای واسه ی شما تشریح می کند. حتماً این مقاله پزشکی را مطالعه کنید .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید مقاله گیاهخواری تماس بگیرید

دانلود مقاله گیاهخواری

 

برگرفته از سایت مای بوک