کتاب مواد خانمان سوز که توسط ناصر نظارات نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و بیست پنج عدد است. این نوشته ی پزشکی که به دست آقای ناصر نظارات جمع آوری شده می باشد درمورد انواع مواد مخدر و تاریخچه استفاده از هر کدام است. این شیوه ای که تو در آن پا نهاده ای مثل رودخانه ای می باشد که هرچه جلوتر روی بسیار غرق می شوی بعد همین جا اراده کن و با توکل به خدا برگرد .هم اکنون در این نوشته هر کدام از مواد مخدر مورد تحقیق صورت گرفته و با دقت به تحقیقات انجام شده عوارض و شیوه های درمان اعتیاد بیان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مواد خانمان سوز تماس بگیرید

دانلود کتاب مواد خانمان سوز

 

برگرفته از سایت مای بوک