مقاله اشتباهات رایجی که بین بیمارها برای درمان وجود دارد که توسط سید مسلم فاطمی مقدم نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . در این مقاله ذکر شده است که واسه ی نود درصد سرماخوردگیها هیچ قرص چرک خشک کنی احتیاج نیست خورده شود.این مقاله را مظالعه کنید و متون زیادی یادگیری کنید و در هنگام مریضی استفائه نمایید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید مقاله اشتباهات رایجی که بین بیمارها برای درمان وجود دارد تماس بگیرید

دانلود مقاله اشتباهات رایجی که بین بیمارها برای درمان وجود دارد

برگرفته از سایت مای بوک