کتاب خودارضایی ممنوع که توسط فرزاد علمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هفده عدد است.یکی از آسیب های بسیار مهم و جدی در حال حاضر واسه ی جوانان عزیز به ویژه در وضعیت فعلی اجتماع و سخت بودن امر ازدواج به وجود آمده می باشد که عادت کردن به خودارضایی می باشد. در این خصوص درمان کردن این عادتهای ناپسند را می بایست عرض نماییم که فقط روش درمان حقیقی آن ازدواج می باشد. کمکی که هم چنان از دست ما بر آمده است دادن یک سری اطلاعات در خصوص گناه بودن و آثار و عاقبت این عمل نا درست و شیوه های کنترل و درمان است. این خود شما می باشید که با عزمی محکم به مبارزه با این انحراف جنسی باید بپردازید

و استدعا دارم با اینکه عنوان نامبرده کتاب پزشکی و روانپزشکی است اما اگر اطلاع داشته که مطابق مقررات وزرات محترم ارشاد نیست به سایت کارا کتاب گزارش دهید تا حذف گردد و برای خرید کتاب خودارضایی ممنوع تماس بگیرید

دانلود کتاب خودارضایی ممنوع

 

برگرفته از سایت مای بوک