کتاب بهداشت مادر و کودک که توسط احمدرضا زمانی و عزیزالله باطبی نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و نه صفحه می باشد. این اثر به دلیل آشنا شدن کودکیاران با اصل و کارهای مربوط به بهداشتی مادر و کودک نوشته شده است. در نگاشتن این اثر کوشش فراوان شده که طرح بحث و صحبت ها به گونه ای باشد که جنبه عملی و کاربردی داشته باشد. همچنان جایی که گفتن معنی و مفهوم پایه واسه ی درک جنبه‌های کاربردی اجباری بوده از ذکر آن کم نشده است.زیادتر از دو سوم افراد کشور را مادران و کودکان به وجود می آورند که بخشی از آسیب پذیرترین قشرهای جمعیت هستند. آسیب پذیری مادرها ناشی از بارداری و زایمان می باشند و آسیب پذیری کودکان به جریان و نمو و پیشرفت و ادامه زندگی آنها ارتباط دارد . از سمت دیگر مادر و کودک را می بایست به طور یک واحد مورد مطالعه قرار داد. برای آنکه کودک در زمان زندگی رحمی به طور کامل و بعد از آن همچنان حداقل به مدت دو سال از لحاظ تغذیه‌ای به مادر وابسته می باشد. به این موجب مراقبت‌های ارتباط داشته به مادر و کودک اکثرا در یک قالب و به طور یک جزء ارائه می گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بهداشت مادر و کودک تماس بگیرید.

دانلود کتاب بهداشت مادر و کودک