کتاب همه چیز درباره دیابت که توسط فرزاد علمی نوشته شده است.که دارای هجده صفحه می باشد. کتاب فوق اطلاعاتی درباره ی نوع های گوناگون دیابت و نشانه‌ها و درمان و روش و شیوه های پیشگیری ارائه داده است.دیابت یا بیماری قند یک آشفتگی متابولیک سوخت و سازی داخل بدن انسان می باشد. در این بیماری قدرت درست نمودن انسولین داخل بدن از میان رفته و یا بدن در مقابل انسولین مقاومت نشان می دهد و به این دلیل انسولین تولیدی قادر نیست که عملکرد طبیعی خویش را انجام نماید. نقش مهم انسولین پایین آوردن قند خون به دست مکانیزم گوناگونی است. دیابت دارای دو بخش اساسی و مهم است.در بیماری دیابت نوعی از یک خرابی و انهدام سلول‌های بتا در پانکراس سبب به نقص تولید انسولین می گردد و در نوع دو استقامت و ایستادگی پیشرونده بدن به انسولین وجود داشته که در آخر امکان دارد به انهدام سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین ختم شود. در دیابت نوع دو تایین شده می باشد که عوامل ژنتیکی همانند چاق بودن و داشتن تحرک کم نقش مهمی در مبتلا شدن شخص دارند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب همه چیز درباره دیابت تماس بگیرید.

دانلود کتاب همه چیز درباره دیابت