کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی که توسط دکتر باقرزاده نوشته شده است.که دارای چهل و سه صفحه می باشد. در این اثر با راهنمای تغذیه و رژیم درمانی درست از زبان دکتر باقرزاده آشنا می شوید .در حال حاضر رژیم غذایی و یک برنامه غذایی درست واسه ی افراد بسیاری از مردم به یک معظل مبدل گشته است. خیلی از اشخاص اضافه وزن داشته و به این نتیجه رسیده اند که واسه ی کم کردن وزن می بایست رژیم گیرند.اما برای آنکه اکثر این رژیم‌ها بر اثر شیوه های غلط و نادرست انجام می شود قالبا با شکست روبرو می گردد. به دلیل می بایست به یک پزشک متخصص تغذیه مراجعه کرد. امکان دارد که پزشک به شما بگوید که به رژیم گرفتن و کم کردن غذا احتیاجی نیست.بلکه می بایست برنامه غذایی درستی داشته باشیم .رژیم غذایی نمونه جمع آوری شده غذایی می باشد که یک موجود زنده مصرف نموده است. برخی اوقات انسان‌ها از رژیم غذایی بخصوصی پیروی می نمایند. این رژیم غذایی امکان دارد به موجب بیماری آنها به دست پزشک یا متخصص تغذیه به آنها داده شده است که به آن رژیمِ درمانی گفته می شود. هم اکنون برخی از مردم تمایل دارند که در رژیم غذایی خویش تنها از گیاهان استفاده نمایند که به رژیم غذایی آنها گیاهخواری می گویند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی