کتاب تاثیر روابط عاشقانه بر سلامت که توسط سیدمسلم فاطمی مقدم نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.اثری که در مقابل شما قرار دارد درمورد این است که آیا وضعیت ارتباطات حسی شما قادر بر این است که بر سلامت عمومی‌ شما اثر بگذارد یا خیر. مقداری پیچیده می باشد. پژوه و بررسی ها نمایان می کند که یک شریک زندگی قدرتمند خواهد توانست به ما کمک نماید که در مقابل بیماری‌ها مقاومت و با آنها بجنگیم .عادت‌های سالم‌تری و درست تری را واسه ی زندگی کردن انتخاب نماییم و یا حتی آنکه می شود طولانی‌تر زندگی کنیم. از سمت دیگر ارتباطات دشوار و سرشار از مشکل می تواند استرس را داخل زندگی و سیستم ایمنی بدن ما را ضعیف و آسیب پذیر کند.برخی اوقات رفتارهایی موجود است که در کنار هم دیگر نشان می‌دهیم و خواه عادت‌هایی که به هم انتقال می دهیم عمل گوناگونی از ارتباط مان خواهد توانست که بر سلامت ما تاثیر گذار باشد .به این سبب اگر شما هم ازدواج نموده اید یا در یک ارتباط جدی می باشید توجه کنید که پیوند عاشقانه شما به این یازده طریق مذکور در اثر فوق امکان دارد بر جسم و ذهنتان تاثیر گذارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاثیر روابط عاشقانه بر سلامت تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاثیر روابط عاشقانه بر سلامت