کتاب میوه درمانی که توسط عذرا سادات حکیم نوشته شده است.که دارای سی و پنج صفحه می باشد.سبزی ها و میوه ها فقط منبع هایی می باشند که شامل آهن و املاح معدنی و ویتامین های فراوان هستند و این مواد واسه ی دستگاه بدن ما ضد اختلالات غذایی احتیاج می باشند و از این منابع هاست که آهن و املاح معدنی آن قابل گوارش و جذب کننده توسط بدن است. آهن و املاح معدنی و ویتامین هایی که داخل سبزی ها و میوه جات موجود است دارا و همراه بوده با ماده هایی چون سلولز و تانن و نوع های گوناگون سقز و پکتین و اسیدها و روغن های مایع اساسی و اصولی که در طب خاصیت درمانی آن ها زمان بسیاری است شناخته و معروف گشته اند. در صنایع دارو سازی این ماده ها را از نوع های مختلف سبزی و میوه ها تهیه می کنند و آن را در درمان و علاج برخی از بیماری ها استفاده می کنند. در اثر فوق شما زیاتر با خاصیت ها و فایده های میوه ها در امر درمان آشنا می شوید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب میوه درمانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب میوه درمانی