صد و یک نکته تناسب اندام که توسط رضا فریدون‌نژاد نوشته شده است.که دارای بیست و یک صفحه می باشد.تناسب اندام به معنی و مفهوم لاغر بودن در این که کمر باریک داشته یاشی یا عضلات حجیم نیست. بلکه ترکیبی از شاخص‌هایی می باشد که کاری می کند ما بتوانیم از همه ی قدرتها و نیروهای بالقوه خویش در فعالیت‌های شدید بدنی استفاده نمایم.تناسب بدنی عملکرد و هماهنگی قلب و شش‌ها و ماهیچه‌های بدن را شامل شده و به صورت بخصوصی ظرفیت قلبی و ریوی و نیروی عضلانی و استقامت عضلانی و انعطاف را مورد دقت قرار داده است. همچنان اینکه تناسب بُعد روانی و حسی ما را همچنان تحت تأثیر قرار داده است. از آن رویب که چیزی که بدن ما انجام می‌دهد روان و اندیشه ی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هرچند تناسب بدنی و سلامتی همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند ولی یکسان نمی باشند. یک آدم سالم خواهد توانست به موجب نداشتن فعالیت ورزشی از نظر بدنی متناسب نباشد. از سوی دیگر شخصی که از نظر بدنی متناسب می باشد امکان دارد قادر نباشد فعالیت روزانه خویش را به درستی انجام دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید صد و یک نکته تناسب اندام تماس بگیرید. برای خرید دانلود صد و یک نکته تناسب اندام به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب صد و یک نکته تناسب اندام