کتاب سالمتر زندگی کنیم که توسط دوید جنکیز نوشته شده و حسین صباغیان ترجمه کرده است.که دارای سیصد و چهل و یک صفحه می باشد.کتاب سالمتر زندگی کنیم کمک و راهنمای شما برای بهتر و سالم زندگی کردن می باشد. این کتاب یکی از کتاب های بسیار موثر برای یک زندگی سالم و به دور از بیماری و خطرات دیگر می باشد. در واقع ریشه این کتاب برای تغییر شیوه زندگی و رفتار ما می باشد تا بتوانیم همیشه تندرست و سالم باشیم.در حال حاضر ملت‌های جهان مبالغ بسیار زیادی را صرف مراقبت بهداشتی می نمایند. حدود نود و هشت درصد از این بودجه صرف مراقبت از بیماری گشته و فقط یک تا دو درصد به صورت حقیقی صرف مراقبت‌های بهداشتی واسه ی بهبود یافتن سلامتی اجتماع می شود.این اثر همه ی تلاش های حویش را صرف مراقبت‌های بهداشتی کرده است. متون موجود آن بهبود و حفظ سلامتی متناسب برگرفته از حس و کارکرد و خوب و سالم بدنی و روانی و درون شخصی و هم اکنون تمایل بسیار زیادی واسه ی ادامه دادن به زندگی سالم در آینده را پوشش خواهد داد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سالمتر زندگی کنیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب سالمتر زندگی کنیم