کتاب راهکارهای ترک سیگار که توسط دکتر نصیر دهقان نوشته شده است.که دارای بیست و هفت صفحه می باشد.نویسنده این کتاب ادعا می‌کند که هر کس این کتاب را بخواند و به دستورات آن عمل کند به راحتی خواهد توانست سیگار را ترک کند.در این اثر آمده است که لازم نیست سیگار را ترک کنید.تصمیم جدی با خویش بگیرید که آن را کمتر مصرف کنید.نصفی از اشخاصی که سیگاری هستند و به کشیدن آن ادامه داده اند در آخر و عاقبت به موجب گرفتن و مبتلا شدن به یکی از بیماری‌های وابسته به سیگار از دنیا می روند. سیگار و تنباکوی قرار داشته داخل آن از مهمترین عوامل ایجاد کردن بیماری های قلبی عروقی و آمفیزم که بزرگ شدن ریه‌ها به موجب اثر هوا و سایر بیماری‌های تنفسی می باشد.به این موجب با نکشیدن سیگار از رخ دادن مرگ و مریضیهای بسیار گوناگون می شود جلوگیری نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهکارهای ترک سیگار تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهکارهای ترک سیگار