کتاب طب النبی که توسط محمد جعفر واصف نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.اثر طب النبی برگرفته بیش از سیصد روایت و حدیث از پیامبر گرامی اسلام ص در ارتباط با پزشکی و سلامت می باشد.اساسی ترین اختلاف طب نو با طب کهن و عقلانى و استدلالى بودن طب کهن می باشد که در صورتی که طب جدید به شیوه ی تجربیات و آزمایش متکى می باشد. قبل از به وجود آمدن رنسانس در قرن شانزدهم میلادى ماهیت طب و استدلالى بوده است. با دید و نظری به نوشته هاى پزشکى همانند قانون بوعلى سینا و ذخیره ى خوارزمشاهى و طب ناصرى و یا قوانین که خلاصه اى از طب کهن است برهانى بودن طب به طور شیوا و واضح معلوم مى گردد . هر چند که در قدیم طبیبان از تجربیات هم دیگر استفاده مى نمودند ولی به شیوه ی قانونی و مستدل مطالب پزشکى خویش را تنظیم مى نمودند. در اثر آماده شده فوق با طب النبی یا طب پیامبر اسلام آشنا خواهید شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طب النبی تماس بگیرید.

دانلود کتاب طب النبی