کتاب آشنایی با موسیقی که توسط محمد مهدی سدیفی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و چهل عدد است. داخل این نوشته علاوه بر شباهت ها و تفاوت های این دو موسیقی اصطلاحات رایج و تخصصی خصوصیات ها و ویژگی های موسیقی غرب و شرق همچنان تحقیق شده است.این نوشته الکترونیکی تحت نظارت اداره کل پژوهش و توسعه دادن صدا چاپ شده و برگرفته از متون و مطالب بسیار درمورد موسیقی کشورهای غربی و شرقی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با موسیقی تماس بگیرید

دانلود کتاب آشنایی با موسیقی 

 

برگرفته از سایت مای بوک