درباره  کتاب آوازهای زیرزمینباید گفت که به پنجاه سال زندگی موسیقی راک ایرانی و سختی و ناملایمتی ها و زیبایی های این سبک موسیقی می پردازد در واقع یک تاریخچه است و در این کتاب اطلاعاتی ناچندان بسیار کامل درباره موسیقی راک در دهه چهل و پنجاه و آنچه تحت عنوان موسیقی حاضر راک مجاز و زیر زمینی اجرا میشود.این کتاب برای اهالی موسیقی و کسانی که موسیقی را دنیال می کنند مخصوصا سبک راک بسیار خواندنی است.دوستان فقط استدعا دارماگر کتابی در این سایت دیده شد که حق نشر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف گردد

.

 

دانلود کتاب آوازهای زیر زمین

dl.karaketab.com/avazha-zirzamin.pdf اگر لینک بالا باز نشد لینک روبرو را در مرور خود قرار دهید

برگرفته از کتاب سبز