کتاب حاضر شامل ترانه های پینک فلوید گروه بسیار مشهور موسیقی است که در ابتدای کتاب راجع به تاریخ پیدایش و عملکرد این گروه و سبک و اشعار گروه پینک فلوید می پردازد کتاب شامل مجموعه ترانه ها و اشعار گروه نام برده است.از خصوصیات این کتاب چاپ شده ترجمه درست و حرفه ای مترجم است که در دهه هفتاد به چاپ رسیده.اگر این حق مترجم یا ناشر داشته لطفا اعلام کنید تا حذف گردد در غیر اینصورت از دانلود رایگان این کتاب لذت ببرید

 

 

دانلود ترانه های پینک فلوید