درویش رضا معظمی برای نوشتن کتاب تاریخچه کمانچه زحمت بسیار کشیده است همانطور که می دانبد کمانچه یکی با سابقه و قدمتدار ترین سازهای مشرق زمین است که سابقه  دیرینه و تاریخی دارد و این ساز در ایران در شهرهای چون لرستان و سیستان قدمت تاریخی بسیار دارد و هم اکنون نیز در موسیقی سنتی ما این ساز بسیار مهم و پر طرفدار است.این کتاب تاریخچخ و اطلاعات مفیدی راجع به ساز کمانچه به به ما میرساند

 

دانلود کتاب تاریخچه  کمانچه