کتاب موسیقی برای گیتار کلاسیک که توسط بابک سالک مهدی نوشته شده است.که دارای هفده صفحه می باشد. ورود و پیدایش گیتار با شش کر در آخر سده هجدهم داخل اسپانیا مصادف با چاپ و به انتشار رساندن اثر آنتونیوبالستروس به نام بود. در سال هزار و هفتصد و نود و نه دو شیوه و نحوه دیگر به انتشار رسید. یکی نوشته ی فدریکو مورتی و بعدی کار فرناندو فراندیر بود. نسخه ی چاپ گشته به دست فراندیر شیوه ی مطالعه کردن نت نویسی جدید و همچنان امکانات بخصوص ساز را تعلیم داد. گیتار را می شود به همراه هر ساز ارکستر سرایید.گیتار خواهد توانست هر سازی مثل فلوت و ترومپت و ابوا به آسودگی تقلید نمود و خواهد توانست که به راحتی پیانو فرته آواز را همراه شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موسیقی برای گیتار کلاسیک تماس بگیرید.

دانلود کتاب موسیقی برای گیتار کلاسیک