دانلود کتاب الف که توسط پائولوکوئیلیو نوشته شده است.که با ترجمه ی آرش حجازی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.به هیچ وجه دیگر حال و احوال مراسم دیگری را نداشته ام.آیین دیگر واسه ی حضور نیروهای نامریی در دنیا. چه ارتبای دارد به جهان حال ما.فارغ اتحصیلها از دانشگاه که رفتند بیرون کار نخواهند گیر آورند.پیرها و از کار افتاده ها می شوند و گرفتار یک تکه نان هستند.انسانهای بزرگها از صبح زود تا شب کار خواهند کرد تا خرج خانواده و درس بچه هایشان را داده باشند.فرصتی واسه ی رویاهایشان نخواهند داشت .پشت سرهم با سر خواهند خورد به چیزی که ما بهش خواهیم گفت حقیقت تلخ .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الف تماس بگیرید

دانلود کتاب الف