کتاب زنده باد وطن که با قلم زیبای عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی پروین صمیمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نمونه جمع شده از یازده رمان طنز از عزیز نسین نگارنده ی کوشای ترکیه که به غیر از رضا همراه انسانهای گوناگون همچنان داستان های نسین را ترجمه نموده اند و بعضی بهتر و در امانت می باشد. از ثمین باغچه‌بان و صمد بهرنگی گرفته تا مقصد فیض مرندی و بعد از انقلاب دکتر قدیر گلکاریان می باشد.کتاب فوق از جمله این ترجمه ها است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنده باد وطن تماس بگیرید

دانلود کتاب زنده باد وطن