کتاب صومعه پارم که توسط استاندال نوشته شده است.که با ترجمه ی اردشیر نیک پور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان جالب صومعه پارم یکی از آخرین نوشته های استاندال نگارنده ی فرانسوی که در هزار و هشتصد و سی و نه به چاپ رسیده است.نگارنده داخل فصل نخست که با عناوین آن میلان در هزار و هفتصد و نود و شش می باشد. بر مبنای اعترافات یک ستوان فرانسوی به اسم روبر ما را با مارکی دل دونگو ی موسن هوادار اتریش و مرتجع دادمنش و خصوصا دو زن و ماکیز جوان و خواهر مارکی با معنای ژینا آشنا نموده است. نگارنده با اشاره‌های سرعت بسیار تلقین نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صومعه پارم تماس بگیرید

دانلود کتاب صومعه پارم