کتاب رمان جوان خام که توسط فئودور داستایوفسکی نوشته شده است.که با ترجمه ی رضا رضایی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در داستان جوان خام روحی معصوم در دید و فکرم می باشد که به گفته ی ترسناک از بین رفتن را حس کرده است و به تصادفی بودن و بی ارزش و اهمیت دادن خویش نفرت ورزیده است . نفرتش از روح همچنان پاکی بر خواسته است که آگاهانه شرارت را در تفکرات نگه می دارد و در دلش پرورش داده و در تفکرات و رویای نا آرام و پنهانی ولی احمقانه اش موجب سختی است . بالطبع تمام مسایل را به نیرویش و منطقش و هم اکنون مهمتر به پروردگار ارتباط داده است. اینها تمام از نارسی و خامی اجتماع بر میخیزند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جوان خام تماس بگیرید

دانلود کتاب جوان خام