کتاب هویت نامعلوم که با جلد شومیز منتشر شده است.توسط ژرژ سیمنون نوشته شده است.در سال هزار و نهصد و سی شخصیت و دوستدار اثرها و نوشته های کمیسر مگره واسه ی اولین دفعه در رمان های کوتاهی که آن را به درخواست ژوزف کسل واسه ی چاپ در مجله کارگاه نگاشت. داستان های او در هم آمیخته از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان آدم هاست. نویسنده مشهور ژرژ سیمنون نگارنده داستانهای پلیسی بلژیکی است.تو در سیزدهه فوریه سال هزار و نهصد و سه در شهر لیژ بلژیک به دنیا آمده است. اولین داستان او با اسم بر پل آرش در ژوئن هزار و نهصد و نوزده نگاشته است و در هزار و نهصد و بیست و یک با اسم مستعار منتشر شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هویت نامعلوم تماس بگیرید

دانلود کتاب هویت نامعلوم