کتاب داستان دنیای عمودی من که توسط یرزی کوکوچکا نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. به تکه سنگی دست کشیدم و دستم را بالا بردم و با دقت زیاد فهمیدم که نه فقط خواهم توانست خودم را نگه دارم بلکه قادر هستم از آن بالاهم روم.به این صورت بود که جهانی عمودی خود را کشف نمودم. خاطرات کوکوچای صخره‌نورد داخل دنیای عمودی من بوده است. کوکوچا در این نوشته تلاش کرده است خاطرات کوهنوردی خود را در خلال سالهای هزار و نهصد و هفتاد و نه تا هزار و نهصد و هشتاد و هفت واسه ی خوانندگان توضیح دهد. او در مقدمه این که خودم را با این تفکرات راحت نمودم که متوجه شده بودم هیمالیا متعلق به افراد عادی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان دنیای عمودی من تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان دنیای عمودی من