کتاب راز فرعون گمشده که توسط ریمون هولدن نوشته شده است.که با ترجمه ی هوشنگ فتح اعظم به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. چه زمانها و اندیشه های زیاد و کار دشوار در بنای اجتماع انسانی با تمامی کلیسا و مسجد و فرودگاه و راه‌آهن و تأتر و کتابخانه و بندرگاه و کارخانه‌اش مصرف شده می باشد. این بناها آنگونه دشوار و پایدار می مانند که پنداری در تمام وقت ماندگار می شود. امکان ندارد که حتی به فکر و اندیشه ی خویش راه نهانیم که روزی این بناهای مشهور و مهم در دل خاک دفن بوده اند و انسان آینده بر خرابه‌های دنیای ما جهانی دیگر خواهد تشکیل دهد. چه بسا آدمها جوانی که زیادتر از سه‌هزار سال قبل در مصر باستان کنار رود نیل زندگی می کردند اینگونه فکری دارند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز فرعون گمشده تماس بگیرید

دانلود کتاب راز فرعون گمشده